قوانین مقررات

نحوه ارسال سفارشات یک روز یا دو روز کاری پس از ثبت سفارش برای تهران با پیک و برای شهرستان تیپاکس میباشد.

شراط تعویض و مرجوع:

تعویض کالا تا 48 ساعت و مرجوع کردن کالا تا 24 ساعت از تاریخ فاکتور صورت میپذیر و وجه ان حداکثر تا 3 روز کاری عودت میگردد.

در هر حالت تعویض یا مرجوع ارائه فاکتور الزامیست و کالا باید در شرایط اولیه (استفاده نشده بدون بو و شسته نشده و خیاطی نشده باشد)همچنین لیبل و بارکد اصلی از کار جدا نشده باشد.

امکان تعویض یا مرجوع برای کالاهای تخفیف دار وجود ندارد.

پیام در واتساپ