کالای فیزیکی

شلوار ایوا

شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا
شلوار ایوا

شلوار ایوا

۱٫۳۵۸٫۰۰۰تومان
استخونی
m
اضافه به سبد خرید

شلوار ایوا

سایز xs

مناسب ۳۴/۳۶

قد ۱۰۲/۱۰۳/ران ۵۹/۶۰ حدودا /باسن ۱۰۰/ کمر ۷۳/۷۴«کش در حالت کاملا کشیده این اندازه هستش»

---------

سایز s

قد ۱۱۳ حدودا/ کمر ۷۹ «کش پشت در حالت کاملا کشیده این اندازه هست» ران ۶۰/باسن ۱۱۰

----------------

سایز m

قد ۱۱۵حدودا/ران ۶۴/باسن۱۱۸/۱۲۰/

کمر ۹۰«کش در حالت کاملا کشیده این اندازه هستش»

مناسب تا ۴۲

جنس جودون گرم بالا

«قد رنگ مشکی یکی دو سانت ممکنه موتاه تر باشنحدودا»

پیام در واتساپ