کالای فیزیکی

شلوار ریمپل

شلوار ریمپل
شلوار ریمپل
شلوار ریمپل
شلوار ریمپل
شلوار ریمپل
کالای فیزیکی

شلوار ریمپل

ناموجود
اضافه به سبد خرید

شلوار ریمپل

سایز ۱ مناسب ۳۶ و ۳۸ ریزنقش

قد ۱۰۹سانت حدودا

باسن حداکثر ۹۲/۹۳

«اندازه گیری در حالتی که کش پشت کمر کامل کشیده شده و کش اومده این مقدار هستش»

کمر ۷۶-۷۷

ران ۶۰

------

سایز ۲

مناسب تا سایز حداکثر ۴۲

باسن ۱۰۶ حدودا

کمر ۹۲-۹۳

ران ۶۳

جنس شانل

پیام در واتساپ